Daisuke Takakura 、 Hirohito Nomoto | HIBIYA OKUROJI PHOTO FAIR 2023

 

 

 

[Artists]

Daisuke Takakura 、 Hirohito Nomoto

[Period]
2023.10.06日(Fri.) – 2023.10.9(Mon.)

[VIP View]

10/06(Fri.) | 14:00-20:00

[Public View]

10/07(Sat.) | 12:00-19:00

10/08(Sun.) | 12:00-19:00

10/09(Mon.) | 12:00-18:00

[Venue]

Hibiya OKUROJI

1-7-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku

Tokyo 100-0011

[Detail]

Website