ONE ART TAIPEI 2024

ONE ART TAIPEI 2024

Kotatsu Iwata / Tomohiro Kato / Tomoko Sakumoto / Akiko Sumiyoshi / Atsuo Suzuki / Takuro Sugiyama / Tomoshi Yasuda

2024.01.26 Fri - 2024.01.28 Sun

TEZUKAYAMA GALLERY will be participated in ONE ART TAIPEI 2024. We are pleased to introduce seven artists from our gallery: Kotatsu Iwata, Tomohiro Kato, Tomoko Sakumoto, Akiko Sumiyoshi, Atsuo Suzuki, Takuro Sugiyama, and Tomoshi Yasuda.

 

[Artists]
Kotatsu Iwata, Tomohiro Kato, Tomoko Sakumoto, Akiko Sumiyoshi, Atsuo Suzuki, Takuro Sugiyama, Tomoshi Yasuda

[Period]

2024.1.26(Fri)―1.28(Sun)

[Preview]

Collector Preview: 1.26(Fri) 13:00―20:00
VIP Preview: 1.26(Fri) 15:00―20:00

[Open]

1.27(Sat) 11:00 – 19:00
1.28(Sun) 11:00 – 19:00

[Venue]
Room No. 1104

Hotel Metropolitan Premier Taipei

(No. 133, Sec.3, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei, Taiwan)

[Detail]

Website