ONE ART TAIPEI 2022

ONE ART TAIPEI 2022

Tomohiro Kato / Kazuma Koike / Atsuo Suzuki

2022.01.14 Fri - 01.16 Sun

[Information]

〈Period〉
2022.1.14 Fri – 1.16 Sun

〈Artists〉
Tomohiro Kato | Kazuma Koike | Atsuo Suzuki

〈Venue〉
The Sherwood Taipei

Detail