ART TAIPEI 2018

ART TAIPEI 2018

Yuki Tsukiyama | Yoshiyuki Ooe | Kotatsu Iwata

2018.10.26 - 29

[Fair Information]

〈Period〉

2018.10.26 Fri – 10.29 Mon

*VIP Viewing: 10.25[Thu] 12:00-21:00 / Invitation Only

2018.10.26 Fri |  11:00 – 19:00
2018.10.27 Sat |  11:00 – 19:00
2018.10.28 Sun |  11:00 – 19:00
2018.10.28 Mon |  11:00 – 18:00

〈Artist〉

Yuki Tsukiyama | Yoshiyuki Ooe | Kotatsu Iwata

〈Venue〉

Taipei World Trade Center, Hall 1