ART in PARK HOTEL TOKYO

ART in PARK HOTEL TOKYO

Tomohiro Kato| Yuki Tsukiyama

2019.3.8 - 3.10

 

〈Period〉
2019.3.8 Fri – 3.10 Sun

*VIP Viewing: 3.8[Fri] 14:00 – 20:00  / Invitation Only

〈Open to the Public〉
2019.3.9 Sat |  12:00 – 21:00
2019.3.10 Sun |  12:00 – 19:00

〈Artist〉

Tomohiro Kato| Yuki Tsukiyama 

〈Venue〉
Park Hotel Tokyo 26th, 27th Floor (2 Floors)
Shiodome Media Tower, 1-7-1 Higashi Shimbashi, Minato-ku 105-7227 Tokyo (25th Floor, the reception)